Zorg vraagt honorering

Levensonderhoud

Om arbeid te kunnen presteren moet een mens kunnen leven. Met andere woorden: er moet in het levensonderhoud worden voorzien, er moet een inkomen zijn.
* 1

Honorering van zorgarbeid

In ons maatschappelijk bestel is zorg als vorm van arbeid erkend en wordt als zodanig gehonoreerd. Degene die deze arbeid verricht, of het nu is in de ziekenzorg, bejaardenzorg of kinderzorg, ontvangt een inkomen.
* 2

Rechtvaardigheid

De zorgarbeid die met het moederschap uitgeoefend wordt is van dezelfde aard en hetzelfde gehalte als die in zieken-, bejaarden- etc. zorg. Het is dan ook niet meer dan rechtvaardig dat die zorg op gelijke wijze wordt gehonoreerd. Zie ook Rechtposities.
Het recht op gelijke beloning voor gelijke arbeid ligt in principe in de wet verankerd.