Kinderen vragen zorg

Het kind

De geboorte van een kind betekent de komst van een nieuw mens dat zijn weg in de wereld wil leren vinden. Het heeft daartoe de toegewijde zorg van volwassenen nodig totdat het op eigen benen kan staan.

De ouders

Man en vrouw zijn gelijkwaardig, niet gelijk. Het biologisch verschil is duidelijk. Er is ook verschil in vermogens en geaardheid. Door deze verschillen vullen zij elkaar aan.

De moeder

Vrouwen hebben het specifiek vrouwelijk vermogen om een kind onder ‘t hart te dragen, te baren, te zogen en te koesteren. Zij geven de zorg waar het kind om vraagt. Aan het begin van zijn leven doet het kind aanhoudend een beroep op zijn moeder. Zij is zijn voedster, zijn voorbeeld en zijn toeverlaat in een nog ongekende wereld. Zij beantwoordt aan het beroep dat het kind op haar doet. Moederschap is in letterlijke zin een beroep.

De vader

De specifiek manlijke kwaliteiten komen vooral aan bod naarmate het kind opgroeit. Hij is zijn makker, zijn voorbeeld en zijn gids. Hij kan de moeder vervangen voor zover hij over voldoende moederlijke kwaliteiten beschikt.

Nogmaals het kind

Het kind is een lief en lastig wezen. Het is verassend, ontroerend en koddig in zijn levenswil en interesse ( tenminste wanneer het gezond is ), het is storend, hardnekkig en onhandelbaar wanneer het niet ogenblikkelijk zijn zin krijgt.
Het eist een niet aflatende aandacht, begrip en respons. Welke moeder of vader brengt dat op?
De moeder zal aanvankelijk het beste scoren. Niets werkt zo bevredigend en kalmerend als de warme, gevulde tepel van een zachte vrouwenborst.
Deze voorsprong van de moeder blijft tot aan de volwassenheid en blijkt ook voor de toekomst heel bepalend.
* 1

Zorgarbeid

Het grootbrengen van kinderen is zeer arbeidsintensief. Het is zorgarbeid die vraagt om voortdurende aandacht en paraatheid, 24 uur per etmaal, 7 dagen per week, zonder vrije dagen of vakanties.
* 2