Waar het om gaat: Het Kind

De prioriteit ligt bij het welzijn van het kind, de toekomstige volwassene. Het kind is gebaat bij een stabiele en ontspannen thuisbasis. Dit gegeven kan alleen gewaarborgd worden als deze thuisbasis een vanzelfsprekendheid is. Ieder normaal mens zal dit kunnen respecteren.