Financiële positie van moeders

Klassieke situatie

Deze was gestoeld op het kostwinnersmodel. De wettige echtgenoot was verplicht zijn gezin te onderhouden. Dit betekent dat hij impliciet zorgde voor het inkomen van de moeder. Doordat dit intern geregeld werd, heeft het de schijn gekregen dat de moeder haar arbeid gratis verrichtte, “uit liefde”. Het kostwinnersmodel is in de praktijk echter verlaten. Ieder mens wordt geacht voor zichzelf te zorgen. Dit is mogelijk zolang men alleen is. Zodra mensen ook de zorg krijgen voor anderen die van hun zorg afhankelijk zijn, bijvoorbeeld kinderen, en daarvoor andere arbeid moeten inleveren, zullen zij inkomen derven terwijl de uitgaven stijgen.

Huidige situatie

Om in hun inkomen te voorzien staan er tegenwoordig voor moeders die prioriteit geven aan hun moederarbeid drie wegen open:

 

  • zij blijven bij het oude kostwinnersmodel,
  • zij gaan naast hun moederarbeid betaald werk doen,
  • zij wenden zich tot de bijstand. In het eerste geval blijven zij afhankelijk van de partner. Dit is in strijd met het verlangen naar zelfstandigheid en emancipatie. In het tweede geval bestaat de kans op overbelasting. Ook vraagt de situatie om een goede organisatie van de nodige werkzaamheden, zodat er geen gejaagdheid of spanningen ontstaan. In het derde geval ontmoeten zij maatschappelijk onbegrip en zelfs discriminatie. Bovendien worden zij aanhoudend gedreigd met sollicitatieplicht. Zowel in het eerste als in het laatste geval zijn zij bovendien geheel of gedeeltelijk verstoken van sociale voorzieningen, zoals b.v. WAO,WW, pensioenopbouw.