Het Moederberoep

Imago

Onder invloed van het doorgeschoten feminisme is het imago ontstaan dat moederschap tweederangs, ongeschoold en truttig werk omvat, denigrerend omschreven met “aan het aanrecht staan”. Maar klopt dit beeld met de werkelijkheid?
* 1

Het Moederberoep

Het moederberoep is een veelzijdig beroep dat tal van aspecten omvat, zoals baby-, peuter-, en kleuterverzorging, voeding, gezondheid en de behandeling van ziektes, ehbo en voorts het de kinderen bijbrengen van diverse practische en sociale vaardigheden. Het vraagt inzicht in de ontwikkelingswetmatigheden van kinderen en pedagogische intuļtie. En naarmate een kind ouder wordt en zijn interesse in de wereld zich uitbreidt is het nodig dat de moeder breed georiėnteerd is. Zij moet haar kind steeds een stapje voor blijven in zijn ontwikkeling.

Ontwikkeling en opleiding

De voorbereiding op het moederschap wordt door iedere moeder gemist. Het gevolg is onzekerheid over het eigen functioneren. Dit kan er toe leiden het moederwerk aan anderen over te laten en zelf iets te gaan doen dat meer duidelijkheid en structuur biedt. Hier zou de overheid aan de behoefte van de moeders tegemoet kunnen komen door avondcursussen voor ouders te stimuleren en te subsidiėren.

Sociale contacten

Te menen dat een moeder in een maatschappelijk isolement raakt is een misverstand. Integendeel: zij zal meer vrijheid hebben om ontmoetingen te organiseren zoals zij dat zelf wil. Zij is haar eigen baas.