Afwegingen

Beroepskeuze

De vrijheid van beroepskeuze maakt het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Welke belangen wil iemand laten prevaleren? Met welke inspanningen dien je de samenleving het beste? Kun je het moederschap met een ander beroep combineren?

Carrière

Vrijwel alle vrouwen hebben tegenwoordig een opleiding genoten. Het is vanzelfsprekend dat men het resultaat van die opleiding in praktijk wil brengen. Ook de wens naar zelfstandigheid is bij het bereiken van de volwassen leeftijd normaal. Vooral voor hoger opgeleide vrouwen speelt het maken van een “carrière” een belangrijke rol. Dit houdt in dat men zich in zijn beroep ontwikkelt en steeds hogere sporten van de maatschappelijke ladder beklimt. Carrière vraagt een sterke betrokkenheid en gerichtheid op de uitoefening van het beroep. Dat vraagt het moederschap ook. Loop je als moeder met carrière-ambitie niet het gevaar in een spagaat te raken die naar twee kanten onbevredigend is?

Parttime werk

Bij deze keus wordt het moederschap gecombineerd met ander werk. Dat kan zijn om de carrière, om ook andere bekwaamheden tot hun recht te laten komen of uit de behoefte voeling met het overige maatschappelijke leven te houden. Vooral wanneer de kinderen iets ouder zijn is dit een optie. Het moedersalaris kan voor een deel besteed worden aan kinderopvang.

Moederschap als fulltime job

Bij deze keus wordt de prioriteit geheel gelegd bij het moederberoep. Volledige honorering door middel van een moedersalaris is op zijn plaats. Dat is economisch volkomen verantwoord: er is geen betere investering in de toekomst denkbaar dan toegewijde zorg aan de opgroeiende generatie.

afzien van het moederschap

De keus kan ook zijn van het moederschap af te zien en de eigen kwaliteiten geheel in dienst te stellen van andere doelen. Het moederwerk wordt dan aan andere vrouwen overgelaten.